PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về địa chỉ:
 training@IRED.edu.vn hoặc điện thoại tới +84 (28) 3930.0188 để được hỗ trợ
THÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC)
  • Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên đóng phí trước ngày 25/9/2018 và/hoặc đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên