Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của Viện IRED bao gồm: Triết lý giáo dục; Sư phạm khai phóng; Giáo dục công dân; Lãnh đạo giáo dục; Thực trạng giáo dục; Lịch sử giáo dục; Tương lai giáo dục...

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu là một trong 5 hoạt động chính của Viện IRED. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRED đã và đang quan tâm đều nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải pháp thiết thực cho công cuộc canh tân nền giáo dục của Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu mà Viện IRED đang quan tâm bao gồm:
  • Triết lý giáo dục
  • Sư phạm khai phóng
  • Giáo dục công dân
  • Lãnh đạo giáo dục
  • Thực trạng giáo dục
  • Lịch sử giáo dục
  • Giáo dục so sánh
  • ...
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 
Đề tài nghiên cứu: Tác động của truyền thông đại chúng đến quyết định nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đề tài nghiên cứu: Tác động của truyền thông đại chúng đến quyết định nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đề tài nghiên cứu: Các yếu tố tác động đến quyết định nghề nghiệp của học sinh từ 15 đến 18 tuổi tại Đồng Nai
Đề tài nghiên cứu: Các yếu tố tác động đến quyết định nghề nghiệp của học sinh từ 15 đến 18 tuổi tại Đồng Nai
Đề tài nghiên cứu: Vai trò các chủ thể then chốt trong giáo dục tiểu học công lập hiện nay - Nghiên cứu so sánh giữa một trường tiểu học ở Việt Nam và một trường tiểu học ở Phần Lan
Đề tài nghiên cứu: Vai trò các chủ thể then chốt trong giáo dục tiểu học công lập hiện nay - Nghiên cứu so sánh giữa một trường tiểu học ở Việt Nam và một trường tiểu học ở Phần Lan

Sách do IRED BOOKS xuất bản

Tủ sách Kinh điển

 

Tủ sách Khai phóng

 

Tủ sách Giáo dục

 

Bộ sách Lịch sử Thế giới (trọn bộ 5 cuốn)

 

Bộ sách Lịch sử Văn minh Thế giới (trọn bộ 45 cuốn)