Đào Tạo

Viện IRED cũng phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam nhằm phát triển khả năng tự lực khai phóng cho giáo viên, phụ huynh, học sinh, và năng lực lãnh đạo khai phóng cho lãnh đạo trường học.

Chương trình đào tạo phát triển Năng lực SƯ PHẠM KHAI PHÓNG cho Giáo viên phổ thông. Dựa trên mô hình Giáo dục Khai phóng của Viện Giáo Dục IRED.

Phát triển Năng lực
Sư phạm Khai phóng
cho Giáo viên phổ thông
Phát triển Kỹ năng
Chuyên nghiệp cho
Sinh viên đại học

Phát triển Năng lực quản trị thực chiến cho sinh viên, đào tạo các Kỹ năng chuyên nghiệp thiết yếu từ góc nhìn doanh nghiệp, và là nơi giúp sinh viên sở hữu Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (về Quản trị, về Nhân sự và về Marketing) theo chuẩn toàn cầu từ các tổ chức nghề nghiệp dẫn đầu thế giới.

Dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và các phương pháp thực nghiệm được kiểm chứng trên thế giới, Viện IRED đã kết hợp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình khai phóng độc đáo và tiên phong tại Việt Nam dành cho học sinh phổ thông mang tên Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMS.

Phát triển Năng lực
Nghiên cứu cho
Giảng viên đại học

Viện IRED cung cấp những chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội cho giảng viên đại học và nghiên cứu viên tại các Trung tâm và Viện nghiên cứu. Chương trình này góp phần tạo nhận thức về việc hình thành một thế hệ các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ở Việt Nam, một thế hệ các nhà nghiên cứu có khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ và có khả năng hợp tác quốc tế sâu rộng trong ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu của mình. Chương trình này cũng góp phần “Quốc tế hóa trình độ nghiên cứu” của các nhà nghiên cứu tại Việt Nam và “quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu” trong khoa học xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng tại Việt Nam”. 

Phương pháp Nghiên cứu trong Khoa học xã hội

Phương pháp Nghiên cứu trong Khoa học xã hội

Giảng viên phụ trách: các nhà nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu (bao gồm cả giảng viên/chuyên gia quốc tế và giảng viên Việt Nam).

Phương pháp Nghiên cứu trong Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục

Phương pháp Nghiên cứu trong Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục

Giảng viên phụ trách:
GS. Philip Hallinger - Viện Giáo Dục Hong Kong

Phương pháp Nghiên cứu Hỗn hợp trong Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục

Phương pháp Nghiên cứu Hỗn hợp trong Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục

Giảng viên phụ trách:
GS. Elaine Munthe - Đại học Stavanger, Na Uy

Sách do IRED BOOKS xuất bản

Tủ sách Kinh điển

 

Tủ sách Khai phóng

 

Tủ sách Giáo dục

 

Bộ sách Lịch sử Thế giới (trọn bộ 5 cuốn)

 

Bộ sách Lịch sử Văn minh Thế giới (trọn bộ 45 cuốn)