Viện Giáo Dục IRED (gọi tắt là "Viện IRED") là một tổ chức giáo dục độc lập, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng tại Việt Nam. Các hoạt động chính của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bản  Hội thảo. Đặc biệt, Viện IRED đã đồng sáng lập và điều hành các Dự án giáo dục phi lợi nhuận: IPL Scholarship - Học bổng “Lãnh đạo Khai phóng”Giải thưởng Sách Hay và Trường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu. Trong mảng đào tạo, Viện IRED cũng đã khai lập PLEMS Education - Một sáng kiến GIÁO DỤC KHAI PHÓNG phi lợi nhuận nhằm phát triển năng lực CÔNG DÂN TOÀN CẦU cho học sinh Việt Nam... Xem tiếp >>

Nghiên cứu là một trong 5 hoạt động chính của Viện IRED. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRED đã và đang quan tâm đều nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải pháp thiết thực cho công cuộc canh tân nền giáo dục của Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu mà Viện đang quan tâm gồm:

  • Triết lý giáo dục
  • Thực trạng giáo dục
  • Lịch sử giáo dục
  • Giáo dục các nước
  • Giáo dục so sánh
Xem tiếp >>

Viện IRED hợp tác với các viện, trường trong và ngoài nước để cung cấp những chương trình đào tạo dành cho nhà quản lý giáo dục, giới giảng dạy, các nhà nghiên cứu giáo dục, các chuyên gia giáo dục, các bậc phụ huynh và những người có mong muốn trau dồi chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Xem tiếp >>

Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại, một trong những còn đường ngắn nhất, nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong hành trình khai sáng...

Hoạt động xuất bản bao gồm: Biên soạn và xuất bản sách giáo dục, Biên dịch và xuất bản sách giáo dục...

  • SƯ PHẠM KHAI PHÓNG - THẾ GIỚI, VIỆT NAM & TÔI
  • Émile hay là về giáo dục
  • Sách đúng việc
Xem tiếp >>

Viện IRED tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật như tọa đàm, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội. Đây vừa là diễn đàn, vừa là cơ hội giao lưu để các học giả, các chuyên gia, các nhà giáo dục trong và ngoài nước thảo luận, chia sẻ và học hỏi về những vấn đề giáo dục then chốt.

Xem tiếp >>