VIỆN GIÁO DỤC IRED

Viện Giáo Dục IRED (gọi tắt là "Viện IRED") là một tổ chức giáo dục độc lập và phi lợi nhuận, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng tại Việt Nam. Các hoạt động chính của Viện IRED bao gồm: Đào tạo, Nghiên cứu, Xuất bản, Hội thảo và Dự án.

Đặc biệt, Viện IRED đã đồng sáng lập và điều hành các Dự án giáo dục phi lợi nhuận: IPL Scholarship - Học bổng “Lãnh đạo Khai phóng”, Giải thưởng Sách Hay và Trường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu. Và trong mảng đào tạo, Viện IRED cũng đã khai lập và triển khai Dự án Sư phạm Khai phóng / Enlightening Pedagogy Program (EPP) nhằm phát triển năng lực sư phạm khai phóng dành cho giáo viên phổ thông; PLEMS Education - Một sáng kiến GIÁO DỤC KHAI PHÓNG phi lợi nhuận nhằm góp phần phát triển năng lực CÔNG DÂN TOÀN CẦU cho học sinh Việt Nam.

Ở Viện IRED, chúng tôi tin rằng, “Ta là sản phẩm của chính mình!”, mỗi cuộc đời là một tác phẩm mà chính mình là tác giả. Do vậy, “Dạy là làm cho sự học được diễn ra, là giúp người khác học”! Giúp người học “Tin vào Thực học”, biết cách “Tự lực Khai phóng” và trang bị “Năng lực Văn hóa, Năng lực Công dân và Năng lực Chuyên môn” cho mình để trở thành “Con người tự do, Công dân trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mà mình làm”.

Mô hình GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Mô hình GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

của Viện Giáo Dục IRED

Triết lý & mô hình Giáo dục Khai phóng của Viện IRED được thể hiện rõ qua 2 tác phẩm "Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh" và "Sư Phạm Khai Phóng - Thế giới, Việt Nam & Tôi" của tác giả Giản Tư Trung.

Triết lý & mô hình Giáo dục Khai phóng
SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Triển khai các hoạt động giáo dục đa đạng dưới nhiều hình thức nhằm cổ vũ cho “Giáo dục Khai phóng” và tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng” của mỗi người để trở thành con người tự do.

HOÀI BÃO

HOÀI BÃO

Trở thành một tổ chức giáo dục của Việt Nam có uy tín quốc tế và có đóng góp ý nghĩa cho sự hình thành và phát triển của “Giáo dục khai phóng” và tinh thần “Tự lực khai phóng” tại Việt Nam.

PHƯƠNG CHÂM

PHƯƠNG CHÂM

Phương châm “Tự lực Khai phóng” mà Viện IRED và Sáng kiến OpenEdu theo đuổi và cổ vũ được truyền cảm hứng từ tinh thần “Tự lực khai hóa” của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh trong thế kỷ trước.

TÔN CHỈ

TÔN CHỈ

Độc lập
Phi lợi nhuận
Phi chính phủ
Phi tôn giáo