Đào Tạo

Viện IRED cũng phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam nhằm phát triển khả năng tự lực khai phóng cho giáo viên, phụ huynh, học sinh, và năng lực lãnh đạo khai phóng cho lãnh đạo trường học.

Phương pháp Nghiên cứu trong Khoa học xã hội

Research Methods in Social Sciences (RMSS)

1/ Mục đích đào tạo

Chương trình này nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu dành cho những người làm nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội.

2/ Mục tiêu của chương trình

  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có;
  • Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật và chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có;
  • Tạo cơ hội giao lưu, kết nối với cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài nước, các học viên, giảng viên và diễn giả của chương trình

3/ Đối tượng tham dự

Là những người làm nghiên cứu, bao gồm giảng viên đại học, nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu, và những người mong muốn nâng cao/phát triển năng lực nghiên cứu của mình theo chuẩn mực quốc tế. 

4/ Giảng viên phụ trách

Chương trình được giảng dạy bởi các nhà nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu (bao gồm cả giảng viên/chuyên gia quốc tế và giảng viên Việt Nam).

5/ Thời gian & Học phí

  • Thời gian: Tổng thời gian của chương trình là 3 tháng, lịch học thuận tiện cho người bận rộn và linh hoạt theo nhu cầu của các đơn vị (đối với các khóa In-house)
  •  Học phí của toàn bộ chương trình là: 9.500.000 đồng/Học viên

6/ Đơn vị tổ chức

  • Đơn vị tổ chức chương trình: Viện Giáo dục IRED
  • Chứng nhận khóa học: Cấp bởi Viện Giáo dục IRED

7/ Nội dung chương trình

#

TÊN CHUYÊN ĐỀ

SỐ BUỔI

1

Chân dung nhà nghiên cứu
Being a Professional Researcher

1

2

Đạo đức nghiên cứu
Research Ethics

1

3

Thiết kế nghiên cứu
Research Design

6

4

Khoa học luận & Phương pháp luận
Epistemology & Methodology

6

5

Phương pháp nghiên cứu định tính
Qualitative Research Method

6

6

Phương pháp nghiên cứu định lượng
Quantative Research Method

6

7

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
Mixed Methods Research

6

8

Công bố nghiên cứu
Research Publication

1

9

Kinh nghiệm Nghiên cứu thực địa
Field Research Experiences

1

Tổng

5 môn học & 4 tọa đàm

34 buổi = 136 tiết
(3 tháng)

 

8/ Phương thức giảng dạy

  • Các chuyên đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hình thức “môn học”
  • Các chuyên đề một buổi sẽ được triển khai theo hình thức “tọa đàm”
  • Các tọa đàm này do Viện IRED tổ chức tại IRED và hoàn toàn miễn phí tham dự

Chương trình đào tạo

Phát triển Năng lực

SƯ PHẠM KHAI PHÓNG

cho Giáo viên Phổ thông

“Bản chất của dạy học là giúp người khác thực học, là làm cho sự học được diễn ra, là tiếp sức cho người học trên hành trình tự lực khai phóng để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mà mình làm.”

Trích sách “Sư Phạm Khai Phóng - Thế giới, Việt Nam & Tôi”

Phát triển Năng lực / SƯ PHẠM KHAI PHÓNG / cho Giáo viên Phổ thông

Sách do IRED BOOKS xuất bản

Tủ sách Kinh điển

 

Tủ sách Khai phóng

 

Tủ sách Giáo dục

 

Bộ sách Lịch sử Thế giới (trọn bộ 5 cuốn)

 

Bộ sách Lịch sử Văn minh Thế giới (trọn bộ 45 cuốn)