Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của Viện IRED bao gồm: Triết lý giáo dục; Sư phạm khai phóng; Giáo dục công dân; Lãnh đạo giáo dục; Thực trạng giáo dục; Lịch sử giáo dục; Tương lai giáo dục...

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Sách do IRED BOOKS xuất bản

Tủ sách Kinh điển

 

Tủ sách Khai phóng

 

Tủ sách Giáo dục

 

Bộ sách Lịch sử Thế giới (trọn bộ 5 cuốn)

 

Bộ sách Lịch sử Văn minh Thế giới (trọn bộ 45 cuốn)