Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance
Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance

Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance

815,000 VNĐ

Mua sách tại

 

 

 

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
THE STORY OF CIVILIZATION

Phần V: The Renaissance | Thời kỳ Phục hưng

 

Phần V - Thời kỳ Phục hưng, Will Durant phân tích vai trò then chốt của nước Ý trong quá trình tạo xúc tác phát triển văn hóa và trí tuệ của thời kỳ này. Nước Ý đã trở thành một nhánh rễ chính cho sự phát triển thời kỳ Phục hưng, trong đó những thành phố của nó, như Florence, Venice và Rome, là những trung tâm hoạt động nghệ thuật và trí tuệ.

 

Không chỉ phát triển rực rỡ về nghệ thuật, khoa học, nước Ý cũng được coi là nơi khởi nguồn ra chủ nghĩa tư bản, khi họ đi tiên phong trong các hình thức ngân hàng, thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cho phép tích lũy của cải.

 

Di sản quan trọng của nước Ý vào lịch sử thế giới trong thời kỳ Phục hưng, là nơi hội tụ tâm văn hóa và tri thức. Các nghệ sĩ, nhà văn và nhà tư tưởng người Ý đã cách mạng hóa nghệ thuật và khoa học, khám phá lại di sản cổ điển của Hy Lạp và La Mã, đồng thời truyền cho nó sức sống mới và phù hợp với thời đại của họ. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael và các nghệ sĩ người Ý khác đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật lâu dài và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại, trong khi các nhà nhân văn và triết học người Ý như Petrarch và Machiavelli đã giúp định hình thế giới quan hiện đại.

 

Dưới ngòi bút uyên bác của Durant, thời kỳ Phục hưng khắc họa chiến thắng của lý trí và chủ nghĩa nhân văn đối với thế giới siêu nhiên và “Thuyết huyền bí" và chiến thắng này đã giành được ở Ý. Các nhà tư tưởng và nghệ sĩ người Ý đã tạo tiền đề cho kỷ nguyên hiện đại, với sự nhấn mạnh vào chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thế tục và nghiên cứu khoa học, đồng thời mở đường cho những biến đổi văn hóa và trí tuệ rộng lớn của nhân loại.

 

Phần V - "Thời kỳ Phục hưng" của Bộ sách Lịch sử văn minh Thế giới (gồm 11 phần) được chia thành 03 tập sách:

 

    • Tập 1: Thời phục hưng - Bình Minh
    • Tập 2: Thời Phục hưng - Chính Ngọ
    • Tập 3: Thời Phục hưng - Hoàng Hôn

Có thể bạn quan tâm

SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI

Tác giả: Peter L. Berger & Thomas Luckmann

SUY TƯỞNG

Tác giả: Blaise Pascal

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 5

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 4

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Émile hay là về giáo dục

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad