Phần III | Caesar và Christ | Tập 1 | Cộng Hòa - Cách MạngPhần III | Caesar và Christ | Tập 1 | Cộng Hòa - Cách Mạng
Phần III | Caesar và Christ | Tập 1 | Cộng Hòa - Cách Mạng

Phần III | Caesar và Christ | Tập 1 | Cộng Hòa - Cách Mạng

255,000 VNĐ

 

CỘNG HÒA - CÁCH MẠNG

Nền Cộng Hòa đã chết tại Pharsalus, cuộc cách mạng kết thúc tại Actium. La Mã đã hoàn thành chu kỳ định mệnh mà Plato và chúng ta đều biết: chế độ quân chủ, chế độ quý tộc, sự bóc lột của nền chính trị đầu sỏ, nền dân chủ, sự hỗn loạn cách mạng, chế độ độc tài. Một lần nữa, trong tâm thu và tâm trương vĩ đại của lịch sử, một thời đại tự do đã kết thúc và một thời đại kỷ luật bắt đầu.

WILL DURANT

 

Có thể bạn quan tâm

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - WILL DURANT - TRỌN BỘ GỒM 11 PHẦN, 45 TẬP

Tác giả: Will Durant (từ Phần I đến Phần VI); Will & Ariel Durant (từ Phần VII đến Phần XI)

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI (5 TẬP)

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 5

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

SUY TƯỞNG

Tác giả: Blaise Pascal

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI

Tác giả: Peter L. Berger & Thomas Luckmann

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 4

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad