VĂN MINH VÀ KHAI SÁNGVĂN MINH VÀ KHAI SÁNGVĂN MINH VÀ KHAI SÁNG
VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

235,000 VNĐ

Mua sách tại

 

VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

CIVILIZATION AND ENLIGHTENMENT

Tư tưởng khởi nguyên của Fukuzawa Yukichi
(Nhà khai sáng vĩ đại thời Duy Tân Minh Trị của Nhật Bản)

 

“Một cuốn sách quan trọng về nhà tư tưởng hàng đầu của Nhật Bản trong thế kỷ XIX. Để lần theo những nguồn gốc trong các tư tưởng của Fukuzawa và chỉ ra cho chúng ta rằng ông đã nhấn mạnh các khía cạnh cụ thể của tư tưởng phương Tây như thế nào và vì sao, Albert Craig đưa ra những nhận định sâu sắc và đầy xuất sắc về các áp lực kích thích sự thay đổi mà Fukuzawa đã thúc đẩy trong hành trình của Nhật Bản để đạt tới sự bình đẳng với phương Tây. Là công trình thành công một cách đầy ấn tượng, cuốn sách này là đóng góp nổi bật cho bộ môn lịch sử về giới trí thức và lịch sử Nhật Bản”.

- Fred G. Notehelfer, Đại học California, Los Angeles

 

“Xét về tầm quan trọng hàng đầu của Fukuzawa trong lịch sử tri thức và văn hóa của Nhật Bản hiện đại, tài liệu tiếng Anh về ông ít ỏi một cách đáng kinh ngạc, vì vậy, cuốn sách đầy hấp dẫn và trang nhã của Crag là một sự bổ sung đáng hoan nghênh. Bằng sự phân tích phong phú và tinh tế, Craig đã tái tạo lại cách đọc của Fukuzawa về các nhà tư tưởng khác nhau, từ Locke và những nhà tư tưởng hàng đầu của thời kỳ Khai sáng Scotland, Guizot và Buckle, cho đến các nhà địa lý học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Tác giả đã đưa ra cảm nhận chân thực về kết cấu  và giọng điệu của giai đoạn giữa thế kỷ XIX - của thế giới khi nó lần đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa – trong mối liên hệ với nhận thức của Fukuzawa”.

- Andrew Barshay, Đại học California, Berkeley

 

Cuốn sách này nói về một tư tưởng nảy sinh tại Scotland vào thế kỷ XVIII rồi sau đó du nhập vào Nhật Bản, nơi nó trở thành nền tảng của hệ tư tưởng cho sự thay đổi đầy cấp tiến. Tư tưởng đó là: tất cả xã hội đều đã tiến bộ, hoặc sẽ tiến bộ, qua các trạng thái từ “mông muội” đến “man di” và cuối cùng là “văn minh”.

 

Có thể bạn quan tâm

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI

Tác giả: Peter L. Berger & Thomas Luckmann

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI (5 TẬP)

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - WILL DURANT - TRỌN BỘ GỒM 11 PHẦN, 45 TẬP

Tác giả: Will Durant (từ Phần I đến Phần VI); Will & Ariel Durant (từ Phần VII đến Phần XI)

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 4

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 5

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad