Đào Tạo

Viện IRED cũng phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam nhằm phát triển khả năng tự lực khai phóng cho giáo viên, phụ huynh, học sinh, và năng lực lãnh đạo khai phóng cho lãnh đạo trường học.

Phương pháp Nghiên cứu Hỗn hợp trong Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục

Chương trình đào tạo 100% học bổng về:

"Phương Pháp Nghiên Cứu Hổn Hợp Trong Khoa Học Xã Hội và Khoa Học Giáo dục"

Thông tin tổng quan về chương trình:

 • Đơn vị tổ chức: Viện Giáo dục IRED (Viện IRED)
   
 • Giảng viên phụ trách: GS. Elaine Munthe (Đại học Stavanger, Na Uy)
   
 • Thời gian: 3 ngày – 22, 23 & 24/ 05/ 2013 (Sáng 8h30 - 12h00 & Chiều 13h30 - 17h00)
   
 • Địa điểm: Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
   
 • Ngôn ngữ: Song ngữ Anh-Việt (có phiên dịch trực tiếp)
   
 • Học phí: Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ từ Na Uy và của Viện IRED, chương trình này sẽ xét cấp học bổng toàn phần (học bổng 100%) cho những người được chọn tham dự.
   
 • Đối tượng để xét cấp học bổng: Giáo sư/giảng viên của các trường đại học công lập và tư thục, nghiên cứu viên của các viện/trung tâm nghiên cứu tại các đơn vị nhà nước và tổ chức phi lợi nhuận, cũng như các nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên sau đại học mong muốn nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh khoa học xã hội và khoa học giáo dục.
   
 • Mục tiêu học tập của chương trình: Khi tham dự chương trình này, người tham dự sẽ nổ lực để đạt những mục tiêu sau:
  • Hiểu phương pháp nghiên cứu hỗn hợp là gì và hiểu nền tảng triết lý về phương pháp này một cách rõ ràng
  • Tìm hiểu các khả năng nghiên cứu sử dụng
   • Các tập dữ liệu quy mô lớn
   • Xây dựng bảng hỏi với mục đích cụ thể
   • Phương pháp quan sát (bao gồm sử dụng video ghi hình)
   • Phương pháp và kỹ thuật phỏng vấn
   • Nắm được kiến thức và ứng dụng thực tế của những phương pháp này
   • Có khả năng bắt đầu xây dựng một dự án nghiên cứu mà người tham dự muốn thực hiện
     
 • Phương thức giảng dạy: Các buổi học được triển khai thông qua các bài giảng trực tiếp với giảng viên, và các thảo luận tại lớp. Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, chương trình sẽ triển khai dưới hình thức học tương tác với sự tham gia tích cực từ các Học viên.

Chương trình đào tạo

Phát triển Năng lực

SƯ PHẠM KHAI PHÓNG

cho Giáo viên Phổ thông

“Bản chất của dạy học là giúp người khác thực học, là làm cho sự học được diễn ra, là tiếp sức cho người học trên hành trình tự lực khai phóng để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mà mình làm.”

Trích sách “Sư Phạm Khai Phóng - Thế giới, Việt Nam & Tôi”

Phát triển Năng lực / SƯ PHẠM KHAI PHÓNG / cho Giáo viên Phổ thông

Sách do IRED BOOKS xuất bản

Tủ sách Kinh điển

 

Tủ sách Khai phóng

 

Tủ sách Giáo dục

 

Bộ sách Lịch sử Thế giới (trọn bộ 5 cuốn)

 

Bộ sách Lịch sử Văn minh Thế giới (trọn bộ 45 cuốn)