Phần I | Di sản Phương Đông | Tập 2 | Văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng

Phần I | Di sản Phương Đông | Tập 2 | Văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng

 

VĂN MINH ẤN ĐỘ VÀ CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG

Đây là một nền văn minh phát triển liên tục đầy ấn tượng từ thời kỳ Mohenjo-daro (gần 3000 năm trước Công nguyên hoặc sớm hơn nữa) cho tới thời Gandhi, Raman và Rabindranath Tagore; tín ngưỡng bao gồm mọi giai đoạn, từ hình thức sùng bái ngẫu tượng của các dân tộc dã man cho đến phiếm thần giáo mang chất tâm linh tinh tế nhất; các triết gia đã đưa ra hàng ngàn biến thể dựa trên một chủ đề nhất nguyên luận, từ các Upanishad xuất hiện tám thế kỷ trước Jesus Christ, cho tới triết gia Sankara, tám thế kỷ sau Jesus Christ; các nhà bác học đã phát triển thiên văn học cách đây ba ngàn năm và đạt giải thưởng Nobel trong thời đại chúng ta; làng mạc, thôn xóm được tổ chức theo một thể chế dân chủ có từ thuở xa xưa mù mịt, không sao lần ra được niên đại; kinh đô đã được các minh quân vừa sáng suốt vừa nhân từ, như Ashoka và Akbar, cai trị; những người hát rong đã ngâm những bộ sử thi vĩ đại thời cổ như các sử thi của Homer; còn các nhà thơ hiện nay được khắp thế giới đọc...

WILL DURANT

 

185,000 VNĐ

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

SUY TƯỞNG

Tác giả: Blaise Pascal

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - WILL DURANT - TRỌN BỘ GỒM 11 PHẦN, 45 TẬP

Tác giả: Will Durant (từ Phần I đến Phần VI); Will & Ariel Durant (từ Phần VII đến Phần XI)

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 5

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 4

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI

Tác giả: Peter L. Berger & Thomas Luckmann

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI (5 TẬP)

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad