Phần II | Đời sống Hy Lạp | Tập 2 | Thời hoàng kimPhần II | Đời sống Hy Lạp | Tập 2 | Thời hoàng kim
Phần II | Đời sống Hy Lạp | Tập 2 | Thời hoàng kim

Phần II | Đời sống Hy Lạp | Tập 2 | Thời hoàng kim

185,000 VNĐ

 

THỜI HOÀNG KIM

Perikles, người đảm nhiệm chức tổng tư lệnh mọi lực lượng vật chất và tinh thần của Athẽnai suốt trong thời đại vinh quang nhất của Athẽnai sinh ra chừng ba năm trước trận Marathon. Sử gia Plutarkhos kể: "Mẹ ông khi gần chết, nằm mơ thấy mình được một con sư tử ẵm vào giường, và sau vài ngày thì sinh ra Perikles". Thầy dạy nhạc nổi tiếng nhất thời ông, Damon, đã dạy nhạc cho ông, và Pythokleides dạy nhạc và văn chương; ông đi nghe các bài giảng của Zenon xứ Elea ở Athẽnai, và trở thành bạn và học trò của triết gia Anaxagoras. Trong thời kỳ phát triển, ông hấp thụ nền văn hóa đang nảy nở nhanh chóng của thời đại ông, và kết hợp trong tâm trí và trong chính sách của ông tất cả các mối dây của văn minh Athẽnai - kinh tế, quân sự, nghệ thuật, triết học. Ông là con người toàn diện nhất mà Hy Lạp đã sản sinh ra.

Thi sĩ Shelley viết: "Thời kỳ từ khi Perikles sinh ra và đến khi Aristoteles qua đời, dù ta nhìn vào chính nó hay chiếu theo hậu quả nó gây ra cho số phận về sau của nhân loại văn minh, chắc hẳn là thời kỳ đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử thế giới."

WILL DURANT

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

SUY TƯỞNG

Tác giả: Blaise Pascal

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - WILL DURANT - TRỌN BỘ GỒM 11 PHẦN, 45 TẬP

Tác giả: Will Durant (từ Phần I đến Phần VI); Will & Ariel Durant (từ Phần VII đến Phần XI)

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 5

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI

Tác giả: Peter L. Berger & Thomas Luckmann

Émile hay là về giáo dục

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau