Phần III | Caesar và Christ | Tập 2 | Thời Kỳ Nguyên ThủPhần III | Caesar và Christ | Tập 2 | Thời Kỳ Nguyên Thủ
Phần III | Caesar và Christ | Tập 2 | Thời Kỳ Nguyên Thủ

Phần III | Caesar và Christ | Tập 2 | Thời Kỳ Nguyên Thủ

245,000 VNĐ

 

THỜI KỲ NGUYÊN THỦ

"Nếu La Mã không nhấn chìm rất nhiều người có huyết thống ngoại lai trong một thời gian ngắn ngủi, nếu nó đưa được tất cả những người nhập cư mới này đến trường học thay vì khu ổ chuột, nếu nó biết đối xử với họ như những người xuất sắc có tài năng tiềm tàng, nếu nó biết thỉnh thoảng đóng cổng để cho sự đồng hóa bắt kịp với quá trình xâm nhập, thì rất có thể nó vẫn là một La Mã của người La Mã, vẫn là tiếng nói và thành trì của phương Tây."

WILL DURANT

 

Có thể bạn quan tâm

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 4

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI (5 TẬP)

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

SUY TƯỞNG

Tác giả: Blaise Pascal

SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI

Tác giả: Peter L. Berger & Thomas Luckmann

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - WILL DURANT - TRỌN BỘ GỒM 11 PHẦN, 45 TẬP

Tác giả: Will Durant (từ Phần I đến Phần VI); Will & Ariel Durant (từ Phần VII đến Phần XI)

Émile hay là về giáo dục

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad