TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

Habermas: The Key Concepts gồm những tham khảo chéo đầy đủ cùng những gợi ý đọc thêm rất rộng, đây là cuốn sách tham khảo thiết yếu để tiếp cận một trong những lý thuyết gia xã hội học quan trọng nhất đương đại.

135,000 VNĐ

Mua sách tại

 

TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

(Habermas: The Key Concepts)

 

Habermas: The Key Concepts gồm những tham khảo chéo đầy đủ cùng những gợi ý đọc thêm rất rộng, đây là cuốn sách tham khảo thiết yếu để tiếp cận một trong những lý thuyết gia xã hội học quan trọng nhất đương đại.

Jürgen Habermas (1929-) là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta, người bảo vệ mang tư tưởng độc lập cho "dự án tính hiện đại" ở thời kỳ được cho là hậu hiện đại. "Habermas: The Key Concepts" là cuốn sách hướng dẫn từ A đến Z tiện dụng để đi vào nhiều công trình từ triết học, xã hội học, chính trị học, pháp luật đến lý thuyết văn hóa của Habermas.

Cuốn từ điển này khảo sát các trước tác của Habermas về: 

 

  • Chủ nghĩa tư bản
  • Di truyền học
  • Pháp luật
  • Thuyết tân bảo thủ
  • Thuyết dụng hành phổ quát

Andrew Edgar là giảng viên cao cấp về triết học ở Đại học Cardiff. Ông là tác giả của Triết học Habermas (The Philosophy of Habermas) (Acumen, 2005) và Lý thuyết văn hóa: Những khái niệm then chốt (Cultural Theory: The Key Concepts) (đồng tác giả với Peter Sedgwick, Routledge, 1999).

 

a

a

Có thể bạn quan tâm

BÀN VỀ TỰ DO

Tác giả: John Stuart Mill

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - WILL DURANT - TRỌN BỘ GỒM 11 PHẦN, 45 TẬP

Tác giả: Will Durant (từ Phần I đến Phần VI); Will & Ariel Durant (từ Phần VII đến Phần XI)

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 2

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 3

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

Bộ sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI - TẬP 4

Tác giả: J. M. Roberts và Odd Arne Westad

SUY TƯỞNG

Tác giả: Blaise Pascal

Émile hay là về giáo dục

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau

TINH THẦN HIỆN ĐẠI

Tác giả: John Herman Randall, Jr.

Tự Do Học Tập

Tác giả: Peter Gray