Tọa đàm IRED: "Làm thế nào để viết và xuất bản một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế?"

“Xuất bản” hay để “tàn lụi” công trình nghiên cứu đã và đang là sức ép đối với thế giới học thuật Châu Á. Trong buổi Tọa đàm này, Giáo sư Philip Hallinger sẽ chia sẻ quan điểm và chiến lược xuất bản công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế. Những kỹ thuật thiết thực mà các giảng viên, nhà nghiên cứu có thể sử dụng để tạo ra nền tảng vững chắc cho xuất bản các công trình nghiên cứu của mình một cách lâu dài cũng được giới thiệu trong nội dung Tọa đàm này.