TỌA ĐÀM IRED: RA MẮT BỘ SÁCH "LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI" (Trọn Bộ 45 Cuốn)

Lần đầu tiên tại Việt Nam, trọn bộ sách "LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI" (gồm 45 cuốn) của WILL DURANT sẽ được ra mắt độc giả trên toàn quốc. Qua bộ sách, độc giả sẽ được trải nghiệm “biên niên sử” đồ sộ về các nền văn minh suốt 2.500 năm lịch sử của nhân loại.

Đây vừa là một công trình dịch thuật đồ sộ trong lịch sử xuất bản Việt Nam, vừa là một đóng góp cho sự phát triển của văn minh, văn hóa và giáo dục của nước nhà.