• LÔ-GIC HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC (H. REICHENBACH, 1947)
  Thể loại: Bài dịch

  Lô-gic học thường được định nghĩa là thứ khoa học liên quan tới các quy luật của tư duy. Đây là một lối đặc trưng hóa mơ hồ, trừ phi chúng ta phân biệt quy luật tư duy của tâm lý học với quy luật tư duy của lô-gic học. Quá trình tư duy hiện thực không phân tích rõ rệt khác biệt này...

  Xem tiếp >>
 • KHẢO LUẬN VỀ HÌNH THỨC (S. K. LANGER, 1937)
  Thể loại: Bài dịch

  Mọi tri thức, mọi khoa học và nghệ thuật đều bắt đầu từ nhận thức rằng những sự vật bình thường, quen thuộc đều có thể mang nhiều hình thức[2] khác nhau. Kinh nghiệm sớm nhất của chúng ta về tự nhiên buộc ta lưu ý liền tới sự kiện này: chúng ta thấy nước đông đặc thành một khối trong mờ, tuyết từ trên trời rơi xuống chuyển thành nước ngay trước mắt...

  Xem tiếp >>
 • LÝ LUẬN HÌNH THỨC (B. RUSSELL, 1919)
  Thể loại: Bài dịch

  Lô-gic học truyền thống nói: «Mọi con người đều là có thể chết; Sôkratês là một con người; Do đó, Sôkratês là có thể chết»[1]. Trước hết, điều chúng tôi muốn khẳng định là các tiền đề bao hàm kết luận, chứ không phải là các tiền đề và kết luận đều đúng trong hiện thực...

  Xem tiếp >>
 • LÔ-GIC HỌC VÀ NGỮ PHÁP (R. BLANCHÉ, 1957)
  Thể loại: Bài dịch

  Bây giờ, chúng ta được dẫn đến một đặc điểm cơ bản [của lô-gic học đương đại]: sự thay thế những hình thức ngữ pháp bằng các hình thức lô-gic – hay nói chính xác hơn: sự thay thế loại ngữ pháp của ngôn ngữ tự nhiên của ta bằng một thứ ngữ pháp...

  Xem tiếp >>
 • LÔ-GIC HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC (E. GOBLOT, 1922)
  Thể loại: Bài dịch

  Theo quan điểm của Lô-gic học Port Royal, lô-gic học là một khoa học quy phạm nhằm đưa ra các quy tắc, do đó, thường được xem là trái với Tâm lý học, vốn là một khoa học thực chứng nhằm phát hiện ra các định luật...

  Xem tiếp >>
 • BỐN HOẠT ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ (A. ARNAULD & P. NICOLE, 1662)
  Thể loại: Bài dịch

  Antoine Arnauld và Pierre Nicole đã viết và bổ sung tác phẩm Lô-gic Học Hay Nghệ Thuật Tư Duy (La Logique ou l’Art de pensée) suốt từ 1662 đến 1683. Dưới tên gọi tắt là Lô-gic học Port Royal, đây là một quyển sách giáo khoa; nó cho rằng lô-gic học bao gồm những quy tắc nhằm dẫn dắt lý trí ta đạt hiệu quả tốt nhất trong bốn hoạt động trí tuệ do thiên nhiên phú bẩm

  Xem tiếp >>
 • LÔ-GIC HỌC VÀ TRIẾT LÝ KHOA HỌC (J. PIAGET, 1949)
  Thể loại: Bài dịch

  à nhà lô-gic học xuất thân từ tâm lý học, Jean Piaget phân biệt Lô-gic học đích thực như một thứ toán lô-gic (logistique) mà vai trò là «hình thức hóa dần dần mọi thao tác của lý trí», với triết lý khoa học (nhận thức)...

  Xem tiếp >>
 • BỐN QUY TẮC QUY NẠP (I. Newton, 1726)
  Thể loại: Bài dịch

  Isaac Newton đặt ở phần đầu của tập 3 quyển Những Nguyên Lý Toán Học Của Triết Học Tự Nhiên (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica = Mathematical Principles Of Natural Philosophy, xuất bản lần thứ 2 năm 1713...

  Xem tiếp >>
 • LÔ-GIC HỌC VÀ TOÁN HỌC (J. PIAGET, 1949)
  Thể loại: Bài dịch
  Phải hiểu quan hệ giữa Toán học và Lô-gic học như thế nào? Trong trích đoạn dưới đây, Jean Piaget cho chúng ta thấy những quan điểm chính...
  Xem tiếp >>
 • PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP (A. VIRIEUX-REYMOND, 1970)
  Thể loại: Bài dịch
  (...) Ta nhận thấy có hai trình tự sự kiện và một tương quan giữa hai trình tự đó, thế là ta nâng tương quan này lên thành định luật. Ví dụ, Sadi Carnot[2] phát hiện ra rằng tất cả các động cơ đốt [nhiệt] đều có cùng một đặc trưng cơ bản...
  Xem tiếp >>
 • BỐN QUY TẮC DIỄN DỊCH (R. DESCARTES, 1637)
  Thể loại: Bài dịch

  [...] Và giống như một số lượng đa tạp những điều luật thường cung cấp cơ hội và lý cớ cho những thói hư tật xấu, khiến cho một nhà nước có khi lại vận hành tốt hơn với ít luật lệ, nhờ chúng dễ được tuân thủ chặt chẽ hơn trong điều kiện ít ỏi...

  Xem tiếp >>
 • NGHỆ THUẬT SUY LUẬN (B. RUSSELL, 1942)
  Thể loại: Bài dịch

  Đây là bài thứ hai trong loạt bài của Bertrand Russell đã đăng trong tủ sách «Làm Thế Nào Để = How To Series» của nhà xuất bản Haldeman-Julius...

  Xem tiếp >>